Tuan Tin Tuc

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

- HOÀNG THẢO NGUYÊN

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công đến năm 2025, tầm nhìn 2030, từ năm 2021 đến nay, thành phố Sông Công (Thái Nguyên) đã triển khai 4 dự án phát triển giao thông với tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng gồm đường Thắng Lợi kéo dài và dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lương Sơn.

Thành phố Sông Công triển khai các dự án hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn mới có tổng chiều dài gần 30 km với tổng mức đầu tư trên 39 tỷ đồng; trong đó, ngân sách hỗ trợ là gần 26 tỷ đồng, phần còn lại nhân dân đóng góp đối ứng...

Thành phố tập trung phát triển hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, phục vụ việc mở rộng không gian đô thị. Hai năm qua, thành phố đã triển khai đầu tư hạ tầng 9 khu dân cư với tổng đầu tư 274 tỷ đồng. Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư cho 16 dự án khu dân cư với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công trong quý IV/2022 và đầu năm 2023.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án khu đô thị, khu dân cư thành phố Sông Công với tổng vốn đầu tư 9.200 tỷ đồng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam