Tuan Tin Tuc

ĐIỂM TÊN DOANH NGHIỆP KHÔNG NHẬP ĐỦ XĂNG DẦU ĐƯỢC GIAO

- THU TRANG

Theo báo cáo tổng hợp từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân đã thực hiện tổng nguồn xăng dầu mặt đất (xăng, diesel, dầu hỏa, dầu mazut) trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 17.238.335 m3/tấn. Tuy nhiên, một số thương nhân không thực hiện tổng nguồn tối thiểu được giao là: Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hưng Phát; Tổng công ty thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên; Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (mặt hàng diesel); Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam; Công ty TNHH Trung Linh Phát (mặt hàng xăng); Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong quý IV năm 2022, Bộ Công Thương dự kiến phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu (bao gồm nhập khẩu, mua từ các nhà máy lọc dầu trong nước, tự sản xuất, pha chế) cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Việc phân giao được thực hiện căn cứ vào tỷ trọng tổng nguồn đã phân giao đầu năm 2022 cho các đầu mối và đã có danh sách với số lượng hạn mức cụ thể đến từng thương nhân đầu mối.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam