Tuan Tin Tuc

QUÁ TẢI TRONG CÔNG SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, vì vậy công chức, viên chức tại đây phục vụ số lượng người dân lớn nhất cả nước. Nếu một công chức, viên chức ở một quận, huyện ở các tỉnh, thành khác phục vụ bình quân khoảng 137.000 người dân, thì ở TP Hồ Chí Minh, họ phải phục vụ 441.000 người. Công việc quá tải, nhưng thu nhập lại chưa tương xứng... đã dẫn tới những hệ lụy.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam