Tuan Tin Tuc

Bộ tiểu thuyết lịch sử “Tám triều vua Lý”

- PH

"Tám triều vua Lý" là bộ tiểu thuyết lịch sử gồm 4 tập, do NXB Phụ nữ Việt Nam tái bản và phát hành, gồm: Thiền sư dựng nước, Con ngựa nhà Phật, Bình Bắc dẹp Nam, Con đường định mệnh.

"Tám triều vua Lý" do nhà văn Hoàng Quốc Hải dốc tâm lực và trí tuệ viết gần hai chục năm trời, trước hết là để tri ân các bậc tiền nhân và sau đó là nhắn nhủ với bạn đọc rằng mỗi tấc đất của chúng ta đều thấm máu của cha ông.

Thời Lý là thời đại đã để lại những bài học sinh động và sâu sắc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, về sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, sự thu phục lòng dân, dựa vào sức dân, vì dân, những bài học vẫn còn nguyên giá trị lớn lao trong thế sự hiện tại.

Tám triều vua Lý cho người đọc biết vì sao Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô và biến nước Đại Việt từ nghèo nàn, thô phác thành một nước phú cường, văn thịnh, võ trị. Một nước văn hiến vào loại sớm so với trình độ chung của nhân loại.

"Tám triều vua Lý" còn cho bạn đọc biết về lễ nghi, phong tục, hội hè từ làng xã đến cung đình.

"Tám triều vua Lý" còn đề cập đến võ công oanh liệt trong công cuộc phá Tống, bình Chiêm để bảo vệ nền độc lập, mở mang bờ cõi...

Nhà văn Hoàng Quốc Hải sinh năm 1938 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ông là tác giả của các bộ tiểu thuyết: "Tám triều vua Lý" (4 tập), "Bão táp triều Trần" (6 tập), "Chiến lũy đá", "Sau mùa lá rụng", "Chờ đến ngày mai"; "Truyện ngắn Đêm qua làng"; sách khảo cứu "Văn hóa phong tục"; Sách phê bình, tiểu luận "Trắng án Nguyễn Thị Lộ"; tản văn "Kẻ sĩ trước thời cuộc". Tác giả từng đoạt các giải thưởng: Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội, năm 1970 (truyện "Ông Giám đốc như tôi đã biết"); Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, năm 2008 (bộ "Bão táp triều Trần"); Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017.

 ?? ??

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam