Tuan Tin Tuc

Đào hầm xuyên núi cao tốc Bắc Nam

- VÂN SƠN

Hầm xuyên núi đá Núi Vung dài hơn 2,2 km (thuộc tỉnh Ninh Thuận) là khớp nối quan trọng của cao tốc thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thuộc dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hầm Núi Vung có tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, tính đến 20/10/2022, hầm đạt tiến độ tổng thể khoảng hơn 30%, tương đương đào được khoảng 1.140 m chiều dài hai đường ống hầm song song.

 ?? ??
 ?? ?? Cận cảnh những mũi khoan đào từng mét hầm Núi Vung.
Công nhân điều khiển máy khoan tập trung cao độ, đảm bảo chính xác tuyệt đối theo thiết kế.
Cận cảnh những mũi khoan đào từng mét hầm Núi Vung. Công nhân điều khiển máy khoan tập trung cao độ, đảm bảo chính xác tuyệt đối theo thiết kế.
 ?? ?? Mái hấm Núi Vung đào đến đâu được công nhân khoan vít sắt cố định lưới giữ và phun bê tông tươi gia cố đến đó.
Mái hấm Núi Vung đào đến đâu được công nhân khoan vít sắt cố định lưới giữ và phun bê tông tươi gia cố đến đó.
 ?? ?? Đào đất đá hạ nền mặt đường trong hầm Núi Vung.
Đào đất đá hạ nền mặt đường trong hầm Núi Vung.
 ?? ?? Thi công 2 ống hầm phía Bắc hầm Núi Vung.
Thi công 2 ống hầm phía Bắc hầm Núi Vung.
 ?? ?? Vận chuyển đất đá đào trong hầm Núi Vung ra ngoài.
Vận chuyển đất đá đào trong hầm Núi Vung ra ngoài.
 ?? ?? Hầm nối trong hầm Núi Vung.
Hầm nối trong hầm Núi Vung.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam