Tuan Tin Tuc

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

Tòa nhà Hỗn hợp giải trí, Nhà chiếu phim - Dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm - Asia Park

-

Công ty TNHH Công viên Châu Á thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Công trình Tòa nhà Hỗn hợp giải trí, Nhà chiếu phim - Dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm - Asia Park.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm - Asia Park.

2. Công trình: Công trình Tòa nhà Hỗn hợp giải trí, Nhà chiếu phim.

3. Địa điểm xây dựng: Vị trí khu đất Số 1 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ đầu tư - Đơn vị mời thi tuyển: Công ty TNHH Công viên Châu Á.

5. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc Công trình Tòa nhà

Hỗn hợp giải trí, Nhà chiếu phim - Dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm - Asia Park.

6. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi mời các đơn vị tư vấn có đủ năng lực tham dự.

7. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển: 10/11/2022-10/12/2022

8. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: 25/11/2022 - 15/12/2022.

9. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí:

- 01 Giải nhất: 200.000.000 đồng.

Giá trị giải thưởng nêu trên đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định, được gửi đến các đơn vị sau khi chủ đầu tư phê duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần thiết.

10. Yêu cầu về đối tượng và điều kiện dự thi:

- Tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi hoặc trong Hội đồng tuyển chọn, Tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) có đủ các điều kiện đều được quyền tham gia dự thi.

- Các tổ chức tư vấn thiết kế, công ty độc lập, liên danh, liên doanh hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên doanh do các bên tự thỏa thuận, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm.

Công ty TNHH Công viên Châu Á kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam