Tuan Tin Tuc

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

-

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết Phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 2027 đã diễn ra trong 2 ngày 28-29/11 tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tốt đẹp, những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ: Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và phát huy các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận. Qua đó, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước, không ngừng chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo, chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Chủ tịch nước mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, hòa hợp, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bế mạc ngày 29/11.

Đại hội đã kêu gọi tăng, ni, cư sỹ, phật tử trong nước và nước ngoài tinh tiến tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật, luôn nêu cao khẩu hiệu “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” để chung sức, chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh trong lòng dân tộc.

Đại hội cũng kêu gọi tăng, ni, cư sỹ, phật tử trong nước và nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc; đưa kết quả của 4 đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đã thống nhất suy tôn 112 ủy viên Hội đồng Chứng minh và suy cử 235 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại phiên họp thứ nhất, ủy viên Hội đồng Chứng minh đã thống nhất suy tôn 30 ủy viên tham gia Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Hội đồng suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ khóa VIII, lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027), suy tôn 11 Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trị sự, các ủy viên đã thống nhất suy cử 65 ủy viên tham gia Ban thường trực Hội đồng Trị sự. Hội đồng tái suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027), suy cử 21 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, những kết quả đạt được của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước ta thời gian qua, nhất là trong năm 2022.

Thủ tướng mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; thúc đẩy đoàn kết; phát huy các giá trị cao đẹp; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.

 ?? ?? Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam