Tuan Tin Tuc

ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM:

-

Hiện ngành dệt may Việt Nam (VITAS) đang chịu áp lực lớn, những đơn hàng của tháng 11 -12 và cả tháng quý 1/2023 đang chịu áp lực giảm, bình quân từ 20-27%.

VITAS xác định lao động là tài sản số 1, trên cả tài sản thiết bị, công nghệ, nhà xưởng nên dù trong bối cảnh hiện nay, những đơn vị thiếu hụt đơn hàng thì cũng đang tìm cách xoay sở để giữ chân người lao động. Hiện nay, số lượng lao động nghỉ việc ngành dệt may là có nhưng tỷ trọng còn thấp. Số lao động giảm của ngành khoảng 5-7%.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam