Tuan Tin Tuc

NGUYỄN QUANG VINH, PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI):

-

Theo trao đổi với hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp thì số đơn hàng của dêt may, da giày… đều giảm. Vì vậy, từ nay đến cuối năm và nửa năm 2023, các doanh nghiệp không chỉ muốn giữ chân người lao động, đảm bảo công ăn việc làm và đảm bảo sản xuất cho doanh nghiệp, mà họ phải tính toán những câu chuyện dài hơn nữa. Đây là thời điểm khó khăn của doanh nghiệp, nhưng đơn hàng giảm chứ không phải là không có việc làm. Chính vì vậy có thể doanh nghiệp, người lao động phải giảm thu nhập tạm thời, nhưng tương lai kinh tế sẽ phục hồi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam