Tuan Tin Tuc

Nghỉ việc bao lâu thì hết hạn lĩnh bảo hiểm thất nghiệp?

- XM

Bạn đọc hỏi: Sau khi nghỉ việc bao lâu thì bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hết hạn? trường hợp quên lấy BHTN thì có mất không?

Về vấn đề này, theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm quy định: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Nếu quá thời hạn 3 tháng kể trên khi đi nộp hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ trả lại hồ sơ. Điều này đồng nghĩa, người lao động sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với trường hợp quên lấy BHTN khi nghỉ việc, Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm năm 2013 đã quy định: Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định này, thời gian đóng bảo hiểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là tổng thời gian đóng BHTN cộng dồn từ khi bắt đầu tham gia đến khi chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa hưởng trợ cấp.

Do đó, nếu để quá hạn nộp hồ sơ dẫn tới việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động cũng không bị mất các khoảng thời gian đã đóng. Thời gian này sẽ được tự động bảo lưu và cộng dồn cho lần hưởng sau khi người lao động đủ điều kiện hưởng theo quy định.

Trường hợp đã bỏ lỡ thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì lần nghỉ việc này của người lao động sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp. Nếu muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu ở trên.

Điều đó đồng nghĩa, nếu muốn hưởng trọn thời gian đã đóng BHTN bị bỏ lỡ, người lao động phải quay trở lại làm việc và đóng tiếp BHTN.

Ở lần ký hợp đồng lao động này, người lao động chỉ cần đóng bảo hiểm trong thời gian ngắn, miễn sao có ghi nhận về việc tiếp tục tham gia BHTN rồi sau đó nghỉ việc.

Sau khi nghỉ việc, người lao động cần nhanh chóng làm thủ tục hưởng trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động để được kịp thời giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho toàn bộ thời gian đã đóng BHTN.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam