Tuan Tin Tuc

BÌNH PHƯỚC ĐIỀU CHỈNH VỐN CÁC DỰ ÁN GIẢI NGÂN CHẬM

-

Theo UBND tỉnh Bình Phước, năm 2022, tổng vốn đầu tư công của tỉnh đã điều chỉnh (tính đến hết tháng 10) là 7.481 tỷ đồng, tuy nhiên mới giải ngân được hơn 3.744 tỷ đồng, chỉ đạt 50,5% chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn (63,3%) trên tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh; đến nay thu tiền sử dụng đất khối tỉnh đạt thấp (30%), nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án. Bên cạnh, do biến động tăng giá vật tư, nguyên nhiên, vật liệu trên thị trường, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và lập dự toán các dự án…

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh ngay kế hoạch vốn từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục đầu tư sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vẫn theo thẩm quyền được giao. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của địa phương, đơn vị.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam