H Metro

MAN SCALDED WITH COOKING OIL

- Arron Nyamayaro

A CHIVHU married man was on Wednesday scalded with cooking oil for allegedly bedding his friend’s wife.

Gilbert is battling for his life in a hospital after sustaining serious burns on his head, shoulder and chest.

One of his friends, only identified as Muchenje, was arrested in connection with the case.

Gilbert, popularly known in Chivhu town for selling electrical gadgets, was reported to have been bedding Muchenje’s wife.

Mashonalan­d East deputy provincial police spokespers­on, Assistant Inspector Milton Mudembe, promised to furnish H-Metro with detail after receiving full informatio­n.

“A report of assault in connection with scalding of a man with cooking oil was lodged and we are yet to receive all the details,” said Ass Insp Mundembe.

The news is now awash in the small town and circulatin­g in WhatsApp groups.

⚫ Below are some messages posted in the Chivhu Business People WhatsApp group:

“kkkk nanhasi huri kupisa hushamwari, ndosaka vapisana.

***

“Dai vakaenda kwaMuzana ku lodge dai pasina mavanga aya.

***

“Imi Gidza uyu ndiye ane mkoma anonzi Naison uya manager wekubatirw­a ma SMS nemurume wemkadzi waaishanda naye.

***

“Asi shamwari neshamwari kumbochinj­ana vakadzi hazvisi bhoo here? Kuti mongoitira­na pachenyu musingabud­e kunze. Imboita imagine uchidanana nemukadzi wabhururu iyewo achidanana newako. Is it not fun?

***

“Ini ndichaenda ku visit ya1 ndonozvion­era kugeneral ndega because vane ma pictures acho ekutsva vari kusender vachity. By 1 ndinenge ndakukanda full pic rake pa group.

***

“Lol musadaro imi. Munhu anga akatoperer­a

zvekusvika pakuita zvivindi zvekuenda kumba kweumwe murume.

***

“Mmmmmm still vaibatwa vanhu ava vanga vakahekwa ava every move ravo raive pa CCTV haa panga pakangovai­pira.

 ?? ?? MUCHENJE
MUCHENJE
 ?? ?? GILBERT
GILBERT

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe