TSUMO NEMADIMIKIRA NAMUKANYA

Kwayedza - - Nhau Dzemuno -

Mhinduro yesvondo rapera:

Chiri mumoyo chiri muninga.

Chinhu chiri mumwoyo wemunhu hachigone kuonekwa kana kuzivikanwa. Chakafanana nechinhu chakavigwa mubako. Zvekuita:

Chii chinonzi ninga? Mhinduro:

Ibako rakavandika uye rinogona kunge rakareba.

*** Svondo rino:

1. Chaza masikati cha- ramba ndima, chaza usiku charamba hope.

Dambudziko kana chinhu chinoitika masikati chinotadzisa vanhu kuita mabasa avo emuminda, zvotiwo dambudziko rinouya husiku rinotadzisa vanhu kurara. Zvekuita:

Chii chinonzi ndima?

*** Mhinduro svondo rinouya.

◆ Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.