TSUMO NEMADIMIKIRA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

Mhinduro yesvondo rapera: Chigere ibwe muti unowa. Tsumo iyi inoreva kuti chinhu chisingabve pachakagara idombo, asi miti inobva.

Tsumo iyi inokurudzira kuti vanhu vasafunge kuti zvavari zvakaita serugare zvinoramba zvakadaro. Zvekuita:

Tipe mamwe mazwi anoreva zvakafanana neaya: ibwe, kuwa

Mhinduro: dombo, kudonha

*** Svondo rino: Kunokanganwa mudyi wenyemba, muoreri wamateko haakanganwi.

Tsumo iyi yakafanana neiya inoti “Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi.” Inoreva kuti munhu akaitirwa zvakaipa haazvikanganwe. Zvekuita:

Tipe mamwe mazwi anoreva zvakafanana nerekuti mateko. ***

Mhinduro svondo rinouya. . Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.