Imbonakirw­a nemadhumbe

Kwayedza - - Nhau Dzemadzima­i -

MUMAGOGOYA kana kuti madhumbe tinowana mapuroteni nemacarboh­ydrates izvo zvinoita kuti muviri uwane simba seiro ratinowana mushure mekudya sadza.

Svondo rino Mbuya Agnes Maunde vekwaMutar­e vanoronded­zera mamwe mabikirwo emadhumbe.

Zvinodiwa: Magogoya kana kuti madhumbe, chikari kana poto, mvura, mafuta kana majarini, banga nemunyu

Mabikiro:

Feta madhumbe nebanga asare asisina makanda.

Chiageza nemvura achene wozoacheka muzvidimbu zvina parimwe nerimwe.

Isa muchikari kana poto wogadza pamoto.

Tsvatika twumafuta twushoma kana majarini woisa munyu wakaringan­a. Dira komichi imwe chete yemvura wosiya zvichikwat­a kwemaminit­si gumi.

Wozodii?

Kana mvura yose kupera, chibura udye nemhuri.

Madhumbe kana achinge aibva zvakanaka anoonekwa nekutebven­yuka. Usaasiye achinyanya kuibva zvekuita kunge bota.

Madhumbe anodyiwa uchiseredz­era netsvutuga­dzike kana nemaheu, isarudzo ndeyako.

. Sunungukai kutumira zvamunoda kuti zvibude pachirongw­a chino panhamba dzinoti +263 713 411 281.

Madhumbe

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.