MHURI

Kwayedza - - Maonero Edu -

yekuona zvidhoma, nyoka nemapere kana paine akaromba ngaareurur­e aponese vasara nekuti vazhinji vanoromba nekuda kugara pabasa, kukudzwa kana kupfuma. Asi mishonga yacho inopraradz­a ropa risina mhaka iye achisara. — Zecco, Chitungwiz­a. * * * Kwayedza makanyanya, ndimi mune chimuti. Sando dzenyu, rambai makadaro. — Mai Tanyaradzw­a, Tafara.

* * * Makadii veKwayedza? Panyaya dzinoitika mave kumberi. — Mai Noku, Mhangura.

* * * Vabereki vekushaya mwana atiza nemari yechikoro ngavataure chokwadi kuti mwana awanikwe nekuti kana vakamurova nekumushun­gurudza haadzoke, anenge achitotya. Vabereki vake vakatadza kutaura naye zvakanaka kubva pakutanga saka zvakutoda mumwe wehukama asvike padhuze nemwana otaura naye odzoka kumba. Vabereki ngavadzidz­e kutsiura vana zvakanaka kana vatadza nekuti tiri kurasikirw­a nevana vachizviur­aya. — 0718 318 032, Chitungwiz­a. * * * Makorokoto kuvakomana veFC Platinum nekutora League kechipiri. Sando kunaMapeza. — Taurai Mataga, Chihota, Marondera.

* * *

Iyo yenyaya yemusoro wemunhu unoitwa bhora yakaoma, Kwayedza mave kuseri. Rambai makadaro. — Matshelenk­hosie, Shamva.

* * *

Amai vanosona bhutsu kudai Jehovah avakombore­ra. — Mai Praise, Hatcliffe.

*** VeKwayedza makaita basa kuburitsa nyaya yemurume wekuputika dumbu, chidzidzo chikuru ichi. — Benjamin Nyamayaro, Parirewa, Domboshava.

*** Kwayedza mave kumberi, pedyo naMwari. Ngatinamat­ei hama dzangu, nyika yave kuenda kumawere. — Chihera, Harare.

*** Kwayedza munogona kuburitsa nhau nerurimi rwaamai. — 0777 578 050.

*** Chirongwa cheTishamw­aridzane vazhinji havasi kudaira mafoni. Haisi mhosva kubuda pachena kuti ndakawana zvangu zvaita pane kurega kudaira foni kana kudzima. Munotadzis­a vamwe vari pachokwadi. — Macpri, Harare.

***

What goes around comes around, Kwayedza chete! — Julia Mazhomba, Mhangura.

*** Kwayedza makaipa wena, munenge hkd team. — Thunderman.

*** VeKwayedza makanyanya. Ndoda kukwazisa all my classmates at St Kilians High. — Sean Rukweza.

***

Tine chikumbiro paTishamwa­ridzane ndapota vanhu isai nhamba dzenyu chaidzo. Kana musiri pachokwadi regerai nekuti tanzwa nekudyiwa mari.

— 0776 852 552.

*** Hurombwa hwawanda, mukomana wekuuraya vanhu wekuChivhu uyu anotyisa. Asiya ngozi mumusha, ini ndakarwadz­iwa hangu. Munhu haauraiwe sehuku varume. — Rasta Joy Kuchekenya, Glen View Complex, kuMakitche­n.

*** Chitunha chekumera mazino kushereket­a chaizvo. — Tinashe, Rusape.

*** Kwayedza muri kuseri sadriver weambulanc­e, rambai makadaro. — Mai Chamunorwa, Zimre Park.

*** Rambai makadaro veKwayedza, pandinover­enga bepa renyu ndiri kudzidza zvakawanda. Nyaya yekubviswa kwenhengo yaiitwa naBryn inosiriris­a zvikuru. Anofanirwa kurangwa zvikuru. — Tonderai Munyamani, Kuwadzana 7.

*** Makadii veKwayedza? Ndokutenda­i nenyaya dzamunotip­a. Ndoti rambai makadaro. Panyaya yekurwisan­a negava ma1. — K. Mupfurutsa, Glen Norah A.***

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.