MHURI

Kwayedza - - Maonero Edu -

yekuona zvidhoma, nyoka nemapere kana paine akaromba ngaareurure aponese vasara nekuti vazhinji vanoromba nekuda kugara pabasa, kukudzwa kana kupfuma. Asi mishonga yacho inopraradza ropa risina mhaka iye achisara. — Zecco, Chitungwiza. * * * Kwayedza makanyanya, ndimi mune chimuti. Sando dzenyu, rambai makadaro. — Mai Tanyaradzwa, Tafara.

* * * Makadii veKwayedza? Panyaya dzinoitika mave kumberi. — Mai Noku, Mhangura.

* * * Vabereki vekushaya mwana atiza nemari yechikoro ngavataure chokwadi kuti mwana awanikwe nekuti kana vakamurova nekumushungurudza haadzoke, anenge achitotya. Vabereki vake vakatadza kutaura naye zvakanaka kubva pakutanga saka zvakutoda mumwe wehukama asvike padhuze nemwana otaura naye odzoka kumba. Vabereki ngavadzidze kutsiura vana zvakanaka kana vatadza nekuti tiri kurasikirwa nevana vachizviuraya. — 0718 318 032, Chitungwiza. * * * Makorokoto kuvakomana veFC Platinum nekutora League kechipiri. Sando kunaMapeza. — Taurai Mataga, Chihota, Marondera.

* * *

Iyo yenyaya yemusoro wemunhu unoitwa bhora yakaoma, Kwayedza mave kuseri. Rambai makadaro. — Matshelenkhosie, Shamva.

* * *

Amai vanosona bhutsu kudai Jehovah avakomborera. — Mai Praise, Hatcliffe.

*** VeKwayedza makaita basa kuburitsa nyaya yemurume wekuputika dumbu, chidzidzo chikuru ichi. — Benjamin Nyamayaro, Parirewa, Domboshava.

*** Kwayedza mave kumberi, pedyo naMwari. Ngatinamatei hama dzangu, nyika yave kuenda kumawere. — Chihera, Harare.

*** Kwayedza munogona kuburitsa nhau nerurimi rwaamai. — 0777 578 050.

*** Chirongwa cheTishamwaridzane vazhinji havasi kudaira mafoni. Haisi mhosva kubuda pachena kuti ndakawana zvangu zvaita pane kurega kudaira foni kana kudzima. Munotadzisa vamwe vari pachokwadi. — Macpri, Harare.

***

What goes around comes around, Kwayedza chete! — Julia Mazhomba, Mhangura.

*** Kwayedza makaipa wena, munenge hkd team. — Thunderman.

*** VeKwayedza makanyanya. Ndoda kukwazisa all my classmates at St Kilians High. — Sean Rukweza.

***

Tine chikumbiro paTishamwaridzane ndapota vanhu isai nhamba dzenyu chaidzo. Kana musiri pachokwadi regerai nekuti tanzwa nekudyiwa mari.

— 0776 852 552.

*** Hurombwa hwawanda, mukomana wekuuraya vanhu wekuChivhu uyu anotyisa. Asiya ngozi mumusha, ini ndakarwadziwa hangu. Munhu haauraiwe sehuku varume. — Rasta Joy Kuchekenya, Glen View Complex, kuMakitchen.

*** Chitunha chekumera mazino kushereketa chaizvo. — Tinashe, Rusape.

*** Kwayedza muri kuseri sadriver weambulance, rambai makadaro. — Mai Chamunorwa, Zimre Park.

*** Rambai makadaro veKwayedza, pandinoverenga bepa renyu ndiri kudzidza zvakawanda. Nyaya yekubviswa kwenhengo yaiitwa naBryn inosiririsa zvikuru. Anofanirwa kurangwa zvikuru. — Tonderai Munyamani, Kuwadzana 7.

*** Makadii veKwayedza? Ndokutendai nenyaya dzamunotipa. Ndoti rambai makadaro. Panyaya yekurwisana negava ma1. — K. Mupfurutsa, Glen Norah A.***

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.