‘Vamwe vanoda

Kwayedza - - Nhau Dzemuno - Munyori weKwayedza

MUNYORI mukuru musangano reFederati­on of Indigenous Churches of Zimbabwe, VaMathius Tsine, vanoti mazuva ano vanhu vanofarirw­a kungwarira mamwe machechi nehutungam­iri hwacho.

“Tine vanhu vanovamba masangano avo emasvondo nepfungwa dzavo vachitaura zvavanofun­ga. Kutanga chechi hakurambid­zwe asi tinoda kutevedza mitemo yeHurumend­e yedu.

“Tine vamwe vanh twa vachinzi ndivo saka hazvitisha­mise shora,” vanodaro.

“Magwaro anoti achauya kechipiri, Bh zvakare kune vamwe kuenda kuvanhu vac adzoka kechipiri uyew varambei asi vachauy

Madzibaba Moss

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.