TSUMO NEMADIMIKI­RA NAMUKANYA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

MHINDURO yesvondo rapera:

Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo.

Tsumo iyi yakafanana neinoti, “Chaitemura chave kuseva”. Inoreva kuti zvinhu zvinoshand­uka, hazvirambe zvakangoda­ro. Zvekuita: Mumutauro wechiManyi­ka, kutotsa zvinorevei? Sepavanoti, “Huku yatotsera mundiro.”

Mhinduro: kukandira

*** Svondo rino:

Sango rinopa waneta. Unogona kuzowana chinhu chauri kutsvaga wave pedyo nekurega kuchitsvag­a. Zvekuita:

Chii chinonzi sango?

***

Mhinduro svondo rinouya. . Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.