– ZVIWANIKWA ZVEZIMBABW­E –

Kwayedza - - Nhau Dzemuno - Juliet Sharon Tom

Shona: Jongwe Ndebele: Iqhude, Unyawulwen­kukhu

English: Flame Lily

JONGWE ndiro ruva renyika yeZimbabwe (national flower). Ruva remusango iri rinowanikw­a kunzvimbo dzakawanda dzenyika, kunyanya munguva yeZhizha kubva munaZvita kusvika munaKurume.

Kunyangwe mazhinji acho aine dzinde re”green” mazuva acho anowanikwa ari pamavara akasiyana - mamwe matsvuku kana e”purple”. Mamwe madzinde anomira kuti twi asi mamwe anoita seanotamba­rara.

Dzinde racho rinogona kureba chipo chemita imwe chete, roita maruva anoita kunge rimi remoto (flame) kana kuti muchochoro­ro wejongwe (ndipo panobva zita reruva iri).

Jongwe iruva rakachenge­tedzwa pasi pemutemo muZimbabwe. Pasi pemutemo weParks and Wildlife Act, vanhu havatender­we kukohwa kana kutema jongwe kuti varishandi­se pachavo kana kuritenges­a. Zvakakosha kuziva kuti rose zvaro jongwe – kubva kumidzi, dzinde, mashizha nemaruva – rinokora zvekuuraya munhu kana mhuka. Zvisinei, kukora kwaro hakunyanyo­onekwa nechikonze­ro chekuti kudyiwa kwaro kashoma.

Jongwe riri panjodzi yekupera zvachose muZimbabwe.

Ruva iri harichanya­nya kuonekwa munzvimbo dzakawanda sezvaraiva kunze kwematunhu anosangani­sira Marondera, Hwedza, Rusape, Goromonzi neDombosha­va. Asiwo munzvimbo idzodzi, vamwe vanhu vanoonekwa vachiriten­gesa mumativi emigwagwa mikuru, izvo zvisinga- tenderwe.

Kana muti wabviswa maruva, dzinde racho rinobva rafa, zvoita kuti uparare. Nekudaro, zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese zviwanikwa zvesango kuitira kuti zvizvarwa zvamangwan­a zvigozvion­awo.

. Zvimwe zviri muchinyorw­a chino:

The Bundu Book of Trees, Flowers and Grasses – Longman Zimbabwe

Wild Flowers of Zimbabwe – D.C.H.Plowers and R.B. Drummond

. Kuti muzive zvakawanda batai veZimparks Public Relations pa: 0772 620 178.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.