Dita Ndërkombëtare e Vajzës, ‘ Jo’ martesave në moshë të hershme

UNICEF e UNFPA: Prioritet, arsimi dhe shëndeti

Gazeta Shqiptare - - EKONOMI -

Sipas

studimeve më të fundit, martesat e fëmijëve nuk i ndihmojnë vajzat të shkëputen nga cikli i varfërisë, por i bëjnë ato dhe fëmijët e tyre edhe më të varfër. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit rreth shëndetit të grave, ditën e djeshme në Librazhd u është thënë "Jo" martesave të fëmijëve nga dy agjencitë e Kombeve të Bashkuara, UNICEF dhe UNFPA. Ky ishte mesazhi kryesor mbi të cilin këto organizata, në bashkëpunim me Bashkinë e Librazhdit, zhvilluan veprimtarinë e tyre në Ditën Ndërkombëtare të Vajzës. Aktorët vendorë vunë në dukje faktin se gjatë viteve të fundit janë shtuar martesat në moshë të hershme në Librazhd, pavarësisht se vendi ynë ka marrë angazhimin për t'i dhënë fund këtij fenomeni deri në vitin 2030. Gjatë këtij organizimi sensibilizues, u tha se sot për sot politikat publike në Shqipëri nuk përmbajnë veprime specifike, për t'iu përgjigjur kësaj shkeljeje të të drejtave të fëmijëve, ashtu si përcaktohet në synimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm. "Veprimtaria e sotme në Librazhd synon të rrisë ndërgjegjësimin, të bashkërendojë përpjekjet e aktorëve vendorë dhe të vërë theksin te nevoja e ngutshme që ka Shqipëria për të forcuar kuadrin ligjor kundër martesave të fëmijëve. Koha për të vepruar është tani", - u tha gjatë aktivitetit. Sipas përfaqësuesve të dy agjencive të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria dhe instancat përkatëse duhet të hartojnë politikat e duhura në nivelin e qeverisjes qendrore dhe asaj vendore për ta trajtuar këtë çështje. Në këtë veprimtari, theksi u ven- dos mbi masat thelbësore që duhet të ndërmerren për uljen e numrit të martesave të fëmijëve si dhe mbrojtjen e të drejtave të barabarta për djemtë dhe vajzat. E kjo, sipas organizatave, duhet të fillojë me nxitjen e shkollimit të vajzave, ofrimin e kujdesit shëndetësor, përfshirjen dhe edukimin e prindërve dhe familjeve për rreziqet e martesave të hershme, mbështetjen ekonomike, dhe investimin te vajzat adoleshente. Në nivel botëror, vajzat e martuara nën moshën 18- vjeçare kanë më shumë gjasa që të përballen me probleme sociale dhe shëndetësore. Ato kanë gjasa të jenë më pak të arsimuara, të papuna, të përjetojnë dhunë, abuzim dhe marrëdhënie seksuale pa dëshirën e tyre, të kenë më pak mbështetje ligjore dhe të vuajnë nga izolimi dhe problemet psikosociale. Observatori për të drejtat e Fëmijëve në Korçë e Vlorë, pas studimeve më të fundit ka arritur në konkluzionin se mbi 70% e vajzave të martuara kanë përfunduar vetëm arsimin 9- vjeçar, dhe pothuaj po aq prej tyre e kanë të pamundur të gjejnë një vend pune. Gjithashtu është konstatuar se mbi 10% e tyre divorcohen pasi janë martuar e 64% e vajzave bëhen me fëmijë para se të arrijnë për vete moshën madhore. Kombet e Bashkuara në Shqipëri, aktualisht po bashkëpunojnë me qendrën "Vepro për Shoqërinë" dhe "Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve", të cilët janë anëtarë të Platformës së Shoqërisë Civile "Zëri i të Rinjve". Ky bashkëpunim ka si synim kryesor promovimin e të drejtave të vajzave në vendin tonë.

Foto ilustruese

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.