Kontrolle të specializuara për cilësinë e vajit në restorante dhe fast- food- e

Gazeta Shqiptare - - RRETHE -

MILIONË LEKË

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nëpërmjet një procedure të hapur tenderuese, ka vënë në dispozicion një fond limit prej 6.1 milionë lekësh, që do të përdoret për blerjen e pajisjeve speciale për grupet e inspektimit të drejtorive rajonale të AKU.

mbrojtës së konsumatorit, kryesisht në drejtim të vajit të që përdoret nga fast foodet. Sipas tyre, vaji që përdoret masivisht nuk reko- mandohet të përdoret më shumë se 4- 5 herë, por pavarësisht kësaj në këto biznese përdorimi i tij mund të shkojë edhe me javë. Ky abuzim, sipas ekspertëve, shkakton probleme serioze në shëndet, që lidhen me alergjitë në aparatin tretës, zmadhim të mëlçisë apo zmadhim të pankreasit. Gjithashtu, disa studime kanë treguar se këto simptoma shkaktojnë edhe kancer në rast se teprohet me përdorimin e këtyre produkteve. Ofertat nga kompanitë e interesuara për të marrë pesë në garën e shpallur nga AKU do të pranohen deri në datën 24 tetor, çka do të thotë se nisja e inspektimeve më të specializuara nuk do të vonojë.

Në kuadër të sigurisë ushqimore dhe monitorimit të të gjithë operatorëve të biznesit ushqimor ( OBU) pranë institucioneve arsimore në vend ( shkolla, kopshte, çerdhe) AKU ka kryer në rang vendi 227 inspektime. Deri më tani nga AKU janë marrë: 65 masa administrative me paralajmërim, 13 masa administrative me gjobë në vlerën 1 720 000 lekë si dhe dy ndërprerje aktiviteti. Ndërkohë gjatë inspektimeve, janë dhënë edhe këshillime ndaj subjekteve duke bërë të mundur eliminimin e problemeve që mund të konstatohen nga produktet ushqimore.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.