Vetingu në Polici, Xhafaj urdhëron nisjen e verifikimeve

Urdhri: Grupi i punës të verifikojë pastërtinë e figurës, aftësinë profesionale e pasurinë

Panorama (Albania) - - POLITIKE - ETLEVA DELIA

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj urdhëroi të premten nisjen e procesit të vetingut në Policinë e Shtetit, Gardën e Republikës dhe Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat.

Ky është urdhri i parë i firmosur nga Xhafaj, pasi mori detyrën e ministrit të Brendshëm, edhe pse ishte paralajmëruar prej 3 muajsh, në një takim informal që ai pati me gazetarët, kur sapo ishte zgjedhur deputet. Tashmë, Xhafaj ka firmosur nisjen e punës për ngritjen e strukturave që do të përgatisin procesin e verifikimit të pastërtisë së figurës, integritetit dhe aftësive profesionale të punonjësve të Policisë, Gardës dhe SHÇBA-së. Në urdhër parashikohet ngritja e grupit të punës, i cili kryesohet nga zv. ministri i Brendshëm, anëtarë të të cilit do jenë, këshilltari i ministrit, përfaqësues nga Policia e Shtetit nga Garda dhe Shërbimi i Çështjeve të Brendshme. Procesit të vetingut do t’u nënshtrohen të gjithë punonjësit e strukturave të mësipërme pa përjashtim, në të gjitha nivelet, nga drejtuesi më i lartë, deri te specialisti më i thjeshtë.

URDHRI Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, urdhëroi të premten ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e procesit të verifikimit të pastërtisë së figurës, pasurisë dhe aftësive profesionale ( Veting) të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. Grupi i punës ka për objekt të veprimtarisë së tij: a) Kryerjen e një analize sa më të plotë të situatës aktuale dhe evidentimin e problematikave që lidhen me qëllimin e këtij urdhri dhe ta paraqesë atë brenda muajit tetor 2017: b) Hartimin e një dokumenti për objektivat e procesit të vetingut, bazuar në analizën e mësipërme, si dhe të vlerësojë mënyrën e organizimit dhe mekanizmat e veprimit të këtij procesi në institucionet e mësipërme dhe ta paraqesë atë brenda muajit nëntor 2017; c) Propozimin për miratim të një pakete të plotë të akteve të nevojshme ligjore për realizimin e procesit të vetingut në institucionet e sipërpërmendura dhe ta paraqesë atë brenda muajit dhjetor 2017.

GRUPI I PUNËS Grupi i punës përbëhet nga: Kryetari, që është zv. ministri i Brendshëm dhe 4 anëtarë që janë, këshilltari i ministrit të Brendshëm, përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, përfaqësues nga Garda e Republikës dhe përfaqë- sues nga Shërbimi i Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave. Në mbështetje të veprimtarisë së grupit të punës dhe ekspertëve ndërkombëtarë, ngrihet dhe funksionon sekretariati teknik, i përbërë nga përfaqësues apo specialistë të Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik dhe Integrimit në Ministrinë e Brendshme; Drejtorisë së Përgjithshme të Antitrafikut dhe Azilit; Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Brendshme; Drejtorisë së Studimeve Strategjike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit; Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

ASISTENCA Përfaqësues të misioneve të asistencës së Bashkimit Europian, PAMECA V, dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ICITAP, do të asistojnë në mënyrë aktive grupin e punës. Misione të tjera ndërkombëtare të asistencës në fushën e shtetit të së drejtës, si dhe ekspertë me përvoje të mirënjohur ndërkombëtarë në këtë drejtim, mund të ftohen nga grupi i punës për konsultime dhe kontribute konkrete. Për realizimin e detyrave të tij, grupi i punës do të organizojë një proces konsultimi gjithëpërfshirës me ekspertë të fushës, pedagogë të së drejtës dhe ekspertë të shoqërisë civile. Ngarkohen grupi i punës dhe sekretariati teknik për zbatimin e këtij urdhri. Urdhri i parë i Fatmir Xhafajt, me numër 30, ka hyrë në fuqi prej ditës së premte kur u firmos nga ai.

Faksimile e urdhrit të Xhafajt

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.