FJALEKRYQ 2

Panorama (Albania) - - PANORAMA -

1. U vodhi Palladin trojanëve me Odiseun 6. Nën... latinët. 9. Inicialet e Daudet. 11. Eshtë zeshkani. 13. Pipa letrar dhe studiues. 15. Në radhë të parë. 16. Një Port... në Egjipt. 19. Inicialet e Holm aktor. 20. Kështu është kritika poshtëruese. 23. Në "T" në ATSH. 24. Flasin shumë gjuhë. 25. Arturo i Brecht 26. Ekstreme për rebel. 27. Janë si tarafe. 28. Gjysmë kasate. 30. Poeti kur nuk pi. 32. Fitore pa fre. 33. Një është për të lidhur 35. Lehar kompozitor. 36. Angot e Lecocq. 39. Shkroi Korbi ( inic). 40. Një hektar i shkurtër. 42. Nëna e... Ciceronit. 43. Takohen në kufij 44. Makeba që qe këngëtare. 46. Ishulli i Kolosit. 48. Hetim pa kufij. 49. Farrow aktore. 50. Eshtë defekt në bord. 1. Mbyllet me dorezë. 2. Emri i Boletini- t. 3. Në mes të dhomës. 4. Një perandor i Etiopisë. 5. Mbyllin një tender. 7. Diftong në duar. 8. Kështu e ka gjuhën ai që ëshët hazërxhevap. 9. Mbyllin njën krah. 10. Eshtë libër bordi. 12. Ishin bukanierët. 14. Ishin portat e Trojës. 16. Hapin dhe mbyllin emisionet. 17. Një specialist bujqësie. 18. Janë mllefe. 20. Në mes të Alessandro dhe Piero. 21. Kështu është lënia pas dore, shpërfillja. 22. Ente Informative Turke. 23. Kush është di të hapë rrugë. 24. Ishin Elia dhe Ezekieli 25. SHBA në SHBA. 28. U vra nga Belerofonti. 29. Eshtë kujdesi i babait. 31. Një tip për të kërcyer. 33. Pak latinisht. 34. Udhëhiqet nga Putin. 37. Pak amatoriale. 38. Eshtë zonjë që ha gurë. 41. Eshtë Au në tabelë. 45. Inicialet e Asimov. 47. Fundi i një fundi.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.