Prapaskena, Juvja ka shitur Higuainin dhe pret Kavanin

Sulmuesi në merkato, me kërkesë të trajnerit Alegri

Panorama Sport (Albania) - - ITALI -

! " # $ " % ' ( # ! ) *" + - ' . ! $ # $ $ ' / " 0 2 ! 33 $ ! 45 " 54 $ ' - 4 2 ! " 6 7 8 6 " " 33 " # # )' 9 68 6 # : - $ : ! " . - " . " ! " '

; 9 ! " : / ! " : " / " 6< " 6 # ' ! % " = # < > $ " 0 ' " : " : ?? ' @ : " " 9 ! $ : : '

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.