Vir­go

Mia - - HORÓSCOPO -

Afec­tos: el amor ga­na la pul­sea­da. Su­pe­ran las di­fe­ren­cias hay un re­man­so afec­ti­vo. Go­zan de cier­ta es­ta­bi­li­dad.

Ac­ti­vi­da­des: im­pul­sos. Ga­nas de rea­li­zar nue­vas ac­ti­vi­da­des. Mo­ti­va­cio­nes. Se ha­bre pa­ra vos el aba­ni­co de po­si­bi­li­da­des la­bo­ra­les.

Bienestar: be­ban mu­cho lí­qui­do.

Nú­me­ro de la suer­te: 90

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.