MO­DA

Mia - - NOVEDADES -

Adria­na Costantini: Eche­ve­rría 2984, Ca­ba - www.adria­na­cos­tan­ti­ni.com.ar

Ca­ter­pi­llar: www.gri­mol­di.com

Com­bus­tion Lo­ve: Cór­do­ba 4940, Ca­ba

Edel Erra: Ni­ca­ra­gua 5984, Ca­ba www.ede­le­rra.com

Jes­si­ca Kes­sel: De­fen­sa 1009, Ca­ba www.jks­hoes.com.ar

John L.Cook: www.johnl­cook.com.ar

Ka­ta­ka­li: Ma­la­bia 1619, Ca­ba

Las Pe­pas: Pa­seo Al­cor­ta (Sal­gue­ro, 3172); Al­to Pa­ler­mo Shop­ping (San­ta Fe 3253); So­lar de la Aba­día (Ar­ce 940), Ca­ba - www.las­pe­pas.com.ar

Loli Van Har­den: www.lo­li­van­har­den. com.ar

Lo­vit­ta: Hon­du­ras 4783, Ca­ba - www.fa­ce­book.com/Lo­vit­ta­bags

Lu­na Gar­zón: Hon­du­ras 4783, Ca­ba www.fa­ce­book.com/Lo­vit­ta­bags

No­ma­da: https://www.fa­ce­book. com/No­ma­da.RID/ https://no­ma­da4. mi­tien­da­nu­be.com/

Oli­vet­tas: Uni­cen­ter, Pa­ra­ná 3745, Martínez; Dot Bai­res; Cór­do­ba 43; San­ta Fe 3253, Ca­ba www.oli­vet­tas.com

Queen Jua­na: Cen­te­ne­ro 264; Asun­ción 4183 Lo­cal 16, Ca­ba www.queen­jua­na.com

RG: www.ga­ro­fa­lo.com.ar

Ríe: El Sal­va­dor 4727; San­ta Fe 2173, Ca­ba - www.riea­rri­ba.com

San­tes­te­ban: Ga­le­ría Pro­me­na­de Al­vear, Av. Al­vear 1883, Ca­ba

The Bag Belt: Bor­ges 1692, Ca­ba www.the­bag­belt.com

The French Fac­tory: en ven­ta en Ma­ría Jo­se­fa - www.ma­ria­jo­se­fas­hoes. com

Ti­be­tano: www.ti­be­ta­nos­to­re.com

Yag­mour: Abas­to Shop­ping, Al­to Pa­ler­mo Shop­ping, Av. Ca­bil­do 1783/ 2253, Av. Cór­do­ba 4602, Ca­ba y suc.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina

© PressReader. All rights reserved.