От­ве­ты на кроссворд, опубликованный в № 56:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Ли­мон. 8. Бро­сок. 11. Ве­реск. 13. Та­ба­кер­ка. 14. Ти­ши­на. 16. Ко­ло­да. 17. Афи­ны. 18. Ва­ти­кан. 19. Мрак. 22. Пост. 23. Ко­п­ра. 24. Шиш­ка. 25. На­воз. 30. Ре­вю. 31. Ко­нус. 32. Ку­равлев. 35. Кон­текст. 36. Еса­ул. 37. Енот. 40. Би­онт. 41. Гер­да. 42. Ба­рин. 44. Уния. 47. Ко­жа. 49. Одис­сей. 50. Мо­роз. 52. Та­та­ми. 54. По­ро­ша. 55. Про­це­ду­ра. 56. Про­бел. 57. Кар­кас. 58. Ря­док. ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Фор­шмак. 2. Вол­на. 4. Имам. 5. Опе­чат­ка. 6. Де­мон. 7. Ле­со­воз. 8. Би­тум. 9. Бас­ня. 10. Скрип. 12. Квант. 15. Афера. 16. Ка­ра­ван. 20. Кон­вен­ция. 21. Си­нус. 22. По­слан­ник. 26. Фрукт. 27. Шос­се. 28. Ту­бус. 29. Сви­та. 33. Кен­не­ди. 34. Ссу­да. 38. Се­лек­ция. 39. Га­лоп. 40. Би­ат­лон. 43. Но­жов­ка. 44. Уступ. 45. Аст­ра. 46. Мо­н­ро. 48. Аванс. 49. Ом­лет. 51. Зо­ман. 53. Яд­ро.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.