От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный в № 89:

Gomelskaya Pravda - - ДОСУГ -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Оке­а­ния. 5. Акри­лан. 13. Ав­то­ри­тет. 14. Ал­ли­га­тор. 15. Ай­ва. 16. Хро­мо­со­ма. 17. Шпон. 20. Чи­сто­тел. 23. Ру­звельт. 24. Ре­си­вер. 25. Дя­тел. 26. Шах­та. 27. Ре­ак­тор. 28. Ста­до. 30. Сор­го. 33. Ди­о­ра­ма. 36. Ка­ран­тин. 37. Ар­те­ми­да. 40. “Фишт”. 41. Эска­ла­тор. 42. Атом. 45. Ско­во­ро­да. 46. Пре­зи­дент. 47. Баль­зам. 48. Кре­мень.

ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 2. Ка­та­ва­сия. 3. Ау­ра. 4. Ин­те­рьер. 6. Ка­лам­бур. 7. Ир­га. 8. Ав­то­пи­лот. 9. Са­ран­ча. 10. Штамп. 11. Лас­со. 12. Гра­на­та. 18. Ко­мен­дант. 19. Ави­а­но­сец. 21. Ле­де­рин. 22. Мио­кард. 23. Ре­фор­ма. 29. Те­реш­ко­ва. 31. Глинт­вейн. 32. Ака­фист. 33. Ди­ас­по­ра. 34. Арео­метр. 35. Шах­ма­ты. 38. За­пад. 39. Пам­па. 43. Моль. 44. Ритм.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.