Le­ven­dig Vlaan­de­ren

De Standaard - - Politiek -

Re­kent de Vlaam­se over­heid de Am­ster­dam­se grach­ten­gor­del tot haar grond­ge­bied? Zo lijkt het wel in de fol­der Vlaan­de­ren in Cij­fers 2017. De bro­chu­re staat vol met cij­fers en da­ta over on­der meer de Vlaam­se cul­tuur en eco­no­mie. Maar de co­ver­fo­to werd in Am­ster­dam ge­no­men. ‘On­be­wus­te fout’, klinkt het bij de ver­ant­woor­de­lijk voor de sa­men­stel­ling van de fol­der. ‘Een ex­tern be­drijf gaf ons de keu­ze uit en­ke­le fo­to’s die een le­ven­dig Vlaan­de­ren moesten voor­stel­len. We hiel­den er geen re­ke­ning mee dat er ook beel­den van Ne­der­land­se ste­den tus­sen ston­den.’ Voor­lo­pig zijn er geen plan­nen om de bro­chu­re in te trek­ken en de co­ver­fo­to te ver­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.