Re­gis­seur Ka­thryn Bi­ge­low geeft een ge­schie­de­nis­les en adre­na­li­ne­stoot met ‘De­troit’, een bik­kel­har­de film over ra­cis­tisch po­li­tie­ge­weld die het vuur aan de lont steekt van Black Li­ves Mat­ter.

De Standaard - - Cultuur & Media - JEROEN STRUYS

als het Al­giers Mo­tel­in­ci­dent.

Re­gis­seu­se Ka­thryn Bi­ge­low heeft er een bij­zon­der span­nen­de film van ge­maakt, die ver­vol­gens over­gaat in een recht­bank­dra­ma dat je pas echt op­stan­dig maakt. Dat doet ze pas na­dat ze uit­ge­breid de sfeer van Mo­to­wn in die da­gen heeft ge­schetst en je sym­pa­thie heeft ge­won­nen voor een tien­tal per­so­na­ges die el­kaars le­ven die be­wus­te nacht krui­sen.

Bi­ge­low weet hoe je van waar­ge­beur­de ge­schie­de­nis een span­nen­de film maakt. In Ze­ro dark thirty liet ze Jes­si­ca Chas­tain ja­gen op Osa­ma bin La­den. Os­car­win­naar The hurt loc­ker gooi­de de oor­log in Irak op het scherm met een team Ame­ri­kaan­se ont­mij­ners. Ook voor De­troit schreef ze het sce­na­rio met jour­na­list Mark

De straf­fe cast be­staat uit jon­ge ac­teer­ta­len­ten, de mees­ten nog no­be­le on­be­ken­den. En­ke­len ver­tol­ken mu­zi­kan­ten van The Dra­ma­tics, een band die la­ter hits zou sco­ren bij het le­gen­da­ri­sche soul­la­bel Stax. Na­dat hun op­tre­den in het wa­ter is ge­val­len door de rel­len, be­lan­den twee mu­zi­kan­ten in het mo­tel, waar ze zich maar al te graag op sleep­touw la­ten ne­men door en­ke­le blan­ke meis­jes.

Wan­neer de po­li­tie bin­nen­valt, moe­ten ze al­le­maal met de han­den om­hoog te­gen de muur gaan staan. Ze heb­ben de pech dat dit de avond is waar­op een ge­flip­te flik zijn sa­dis­me wil bot­vie­ren. De En­gel­se ac­teur Will Poul­ter (The re­ve­nant) speelt hem met een ver­ra­der­lijk on­schul­di­ge, jeug­di­ge uit­stra­ling. Hij weet dat hij zijn gang kan gaan, hij voelt zich vei­lig om zijn boek­je te bui­ten te gaan.

Zo toont De­troit hoe bru­taal ra­cis­tisch ge­weld meer is dan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.