Du­re in­ter­na­ti­o­na­le groei

De Standaard - - Mens & Economie -

Ra­di­al moet Bpost hel­pen om van de be­zor­ger van gis­te­ren (brie­ven) te evo­lu­e­ren naar de be­zor­ger van

de toe­komst (on­li­ne han­del). Ra­di­al ver­sterkt ook de in­ter­na­ti­o­na­le arm­slag van Bpost, waar­van de in­ter­na­ti­o­na­le ac­ti­vi­tei­ten zo’n 200 mil­joen eu­ro be­dra­gen. Daar komt nu 850 mil­joen eu­ro bij. Vo­rig jaar had Bpost een om­zet van 2,43 mil­jard eu­ro. Bpost was al ac­tief in Ca­na­da (Ap­ple Ex­press), de VS (Land­mark Glo­bal) en Au­stra­lië (FDM). Vo­rig jaar kocht het in Ne­der­land Dy­na­group. In ei­gen land deed het mi­croo­ver­na­mes (zo­als Bub­ble Post) en nam het een be­lang in Par­ci­fy. Bpost houdt fi­nan­ci­ë­le ca­pa­ci­teit over voor ver­de­re over­na­mes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.