‘Zelfs jul­lie B-ploeg wint pro­bleem­loos van Oran­je’

De Standaard - - Sport -

Van­avond met ze­ven goals ver­schil win­nen van Zwe­den: be­hal­ve bonds­coach Ad­vo­caat ge­looft geen mens nog dat Ne­der­land zich als­nog kan plaat­sen voor het WK 2018.

BRUSSEL I Na 208 da­gen on­der­han­de­len ein­de­lijk een con­cept­re­ge­ring, het is in Ne­der­land Voet­bal­land nau­we­lijks een troost. Wat een dof­fe el­len­de bo­ven de Moer­dijk. Oran­je, hal­ve­fi­na­list op het WK 2010 en brons op het WK 2014, mist na het EK vo­rig jaar voor 99 pro­cent ze­ker nu ook nog Rus­land 2018. En dat heeft vol­gens hal­ve Bel­gen Jan Boskamp en Henk Houw­aart maar één re­den: een schro­me­lijk te­kort aan ta­lent en kwa­li­teit.

Boskamp: ‘We heb­ben geen top­pers meer. Zelfs geen sub­top­pers, al­leen nog mo­da­le voet­bal­lers. Op Rob­ben na speelt nie­mand bij de top. De Ro­de Dui­vels zijn al­le­maal dra­gen­de spe­lers bij Eu­ro­pe­se top­clubs. Als je te­gen teams als Luxem­burg (1­3,

nvdr.) het ver­schil niet kan ma­ken, dan zegt dat ge­noeg. Zo­als ze za­ter­dag speel­den… Ik werd er ziek van. ’

Houw­aart: ‘Ik schaam­de me. Los zand was het. Een ge­brek aan kwa­li­teit én aan men­ta­li­teit. Ik voel­de mee met Rob­ben. ’

Aan bonds­coach Dick Ad­vo­caat die in ju­ni Fred Grim op­volg­de – in maart zelf al de ver­van­ger van Dan­ny Blind – ligt het dus niet?

Boskamp: ‘Dic­kie heeft wel drie van zijn vier mat­chen ge­won­nen, toch? Se­dert Van Gaal had­den we al vier coa­ches, zegt dat niet vol­doen­de?’

Houw­aart: ‘ Ik ken Ad­vo­ caat, hij heeft al­tijd een vast sys­teem. Maar in bal­be­zit of in bal­ver­lies: de spe­lers voe­ren ge­woon niet uit wat hen is op­ge­dra­gen. Dan ligt het niet aan de coach.’

En wat nu?

Boskamp: ‘Dat men op­houdt over de Hollandse School, daar heb­ben we de bui­ten­spe­lers niet voor. De coa­ches vóór Blind, Van Mar­wijk en Van Gaal: die had­den het be­gre­pen, pas­ten zich aan en zoch­ten oplossingen. Nu spe­len ze ze­ven op de ne­gen bal­len te­rug en mis­sen ze de in­di­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten om oplossingen te cre­ë­ren. ’

Houw­aart: ‘Of het nu Koe­man of De Boer is die bonds­coach wordt… Voor ge­lijk wie zal het vijf jaar du­ren om dit te kun­nen recht­trek­ken.’

Vol­gen­de zo­mer dus maar sup­por­te­ren voor de Ro­de Dui­vels?

Houw­aart: ‘Zeer ze­ker. Dat zul­len al­le Ne­der­lan­ders doen, hoor. We er­ken­nen het zon­der pro­bleem: jul­lie zijn nu veel ster­ker. Jul­lie B­ploeg wint nog pro­bleem­loos van Oran­je, ze­ker we­ten.’ Boskamp: ‘Maar jul­lie me­de­lij­den wil­len we niet. Ik ga wel voor Bel­gië sup­por­te­ren, maar dan voor­al om­dat jul­lie zo ’n goeie ploeg heb­ben.’

‘We heb­ben zelfs geen sub­top­pers meer. Al­leen nog maar mo­da­le voet­bal­lers’ JAN BOSKAMP

© vi images

Dick Ad­vo­caat kon de Ne­der­land­se ma­lai­se niet ver­hel­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.