Kan­di­daat­pre­mier ge­ar­res­teerd we­gens frau­de

De Standaard - - Buitenland - (bb)

De Ts­je­chi­sche po­li­tie heeft And­rej Ba­bis ge­ar­res­teerd op ver­den­king van frau­de. Ba­bis was de ge­dood­verf­de kan­di­daat­pre­mier bij de ko­men­de par­le­ments­ver­kie­zin­gen. Ba­bis, die tot mei de Ts­je­chi­sche mi­nis­ter van Fi­nan­cien was, wordt er­van ver­dacht dat hij in 2007 EU­fond­sen heeft ver­duis­terd. Het zou om een be­drag van 2 mil­joen eu­ro gaan.

In 2011 vorm­de Ba­bis de cen­trum­par­tij ANO (Ac­tie voor Ver­e­nig­de Bur­gers) en werd er zelf de lei­der van. ANO staat in de pei­lin­gen voor de par­le­ments­ver­kie­zin­gen van 20 oktober op kop, ook na­dat het par­le­ment in sep­tem­ber de po­li­tie­ke on­schend­baar­heid van Ba­bis had op­ge­he­ven. Ba­bis wordt ook wel eens de Ts­je­chi­sche Trump ge­noemd, om­dat hij bij de rijk­ste en mach­tig­ste man­nen van het land be­hoort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.