In­ter­na­ti­o­naal Co­mi­té van het Ro­de Kruis sluit pos­ten

De Standaard - - Buitenland - (rtr)

Het In­ter­na­ti­o­naal Co­mi­té van het Ro­de Kruis (ICRC) gaat in de noor­de­lij­ke Af­ghaan­se pro­vin­cies Kun­duz en Fa­ry­ab zijn ac­ti­vi­tei­ten af­bou­wen. De af­ge­lo­pen ne­gen maan­den is de or­ga­ni­sa­tie drie keer aan­ge­val­len. Ze ver­loor daar­bij ze­ven per­so­neels­le­den. De cen­tra in de pro­vin­cies Kun­duz en Fa­ry­ab zul­len tot het ein­de van het jaar ge­slo­ten zijn, en die in Ma­zar­i­Sha­rif zwaar te­rug­ge­schroefd, zei het hoofd van de ICRC­de­le­ga­tie in Ka­boel.

Het Ro­de Kruis is al meer dan der­tig jaar over­al in Af­gha­nis­tan aan­we­zig. De hulp­or­ga­ni­sa­tie heeft 1.800 werk­ne­mers in Af­gha­nis­tan, on­der wie 120 ex­pats. Van die laat­ste groep zul­len er naar ver­wach­ting zo’n 90 à 100 in het land blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.