ATP-fi­na­le: mil­de lo­ting voor Gof­fin

De Standaard - - SPORT - (mv)

Ra­fael Na­dal (ATP 1), Do­mi­nic Thiem (ATP 4) en Gri­gor Di­mi­trov (ATP 6): mop­pe­ren zal Da­vid Gof­fin niet met zijn lo­ting voor de ATP-fi­na­le in Lon­den. De 26-ja­ri­ge Lui­ke­naar be­gint maan­dag­avond te­gen Na­dal aan dit of­fi­ci­eu­ze WK.

Door de aard van het tor­nooi – met de acht bes­te spe­lers van het sei­zoen – be­vat het veld wei­nig klein grut, maar Gof­fins lo­ting had zwaar­der ge­kund. Zo ver­mijdt hij op de snel­le on­der­grond van de Lon­den­se O2 Are­na al­vast Ro­ger Fe­de­rer. Na­dal biedt net iets meer per­spec­tie­ven, ook al om­dat zijn bro­ze rech­ter knie hui­di­ge num­mer 1 zor­gen baart.

Gof­fins twee­de op­po­nent wordt Do­mi­nic Thiem. In hun on­der­lin­ge du­els helt de ba­lans ruim over in va­der­lands voor­deel: 7-3. Gof­fins ge­schie­de­nis ver­sus Gri­gor Di­mi­trov oogt een stuk zwar­ter met ze­ven ne­der­la­gen en één ze­ge. Hou­vast: die ene over­win­ning kwam er tij­dens hun jong­ste du­el, in Rot­ter­dam, be­gin dit jaar.

In de an­de­re pou­le staat Ro­ger Fe­de­rer te­gen­over Alexan­der Zverev, Ma­rin Ci­lic en Jack Sock.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.