‘Ik ben erg hon­ge­rig om me weer te to­nen’

De Standaard - - SPORT -

DI­VOCK ORI­GI speel­de de al­ler­eer­ste wed­strijd on­der Ro­ber­to Mar­ti­nez in de spits bij de Ro­de Dui­vels. En daar­na geen mi­nuut meer. Vrijdag te­gen Mexi­co of dins­dag te­gen Ja­pan hoopt hij op een nieu­we kans

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.