Ac­teurs­groep Wun­der­baum scheep­te een week in op een Duits crui­se­schip. Over die ver­bijs­te­ren­de er­va­ring maak­ten ze een the­a­ter­stuk dat baadt in iro­nie én me­de­do­gen. ‘Het was naar­der dan we had­den ver­wacht.’

De Standaard - - Ds 2 - FI­LIP TIELENS

op zo’n enor­me ple­zier­boot: die vaart ge­woon op crui­se con­trol.

De­ze scè­ne – deels feit, gro­ten­deels fic­tie – is maar een van de hi­la­ri­sche mo­men­ten uit Su­per­leuk, maar voort­aan zon­der mij. Die ti­tel ont­leen­de Wun­der­baum aan het es­say van de Ame­ri­kaan Da­vid Fos­ter Wal­la­ce, die vlijm­scherp zijn crui­se op de Ca­ra­ï­ben be­schreef. Al­le cli­chés pas­se­ren de re­vue. Dat het een pret­park is voor ver­moei­de vol­was­se­nen, bij­voor­beeld. Of een or­gie van kleur­rij­ke kitsch, de­ca­den­te luxe en her­sen­loos mas­sa­en­ter­tain­ment.

Om­dat de bes­te stuur­lui niet aan wal blij­ven, nam Wun­der­baum zelf de proef op de som. De ac­teurs scheep­ten in op de Aï­da Pri­ma, een schip dat we­ke­lijks aan­meert in hun thuis­stad Rot­ter­ dam. Met maar liefst 4.000 an­de­re pas­sa­giers en 1.000 per­so­neels­le­den vaar­den ze ze­ven da­gen lang over de Noord­zee. Een dob­ber­tocht van de ene naar de an­de­re troos­te­lo­ze in­du­strie­ha­ven – de boot is te groot om in stads­cen­tra aan te me­ren – van­waar­uit ze dan met bus­sen haas­ti­ge sight­see­ing tours maak­ten langs de Eu­ro­pe­se hoofd­ste­den.

‘Voor­af had ik een am­bi­va­lent beeld over crui­ses’, ver­telt Ma­t­ijs Jan­sen van Wun­der­baum. ‘Ener­zijds het cli­ché van de lo­ve boat die ro­man­tisch over de gol­ven deint, an­der­zijds de hor­ror van hor­des men­sen die tij­dens zo’n dag­uit­stap­pen ach­ter vlag­ge­tjes aan­hol­len.’ De wer­ke­lijk­heid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.