VS­REU­ZEN OVER­EIND, DE REST STROMPELT VER­DER

De Standaard - - Economie - JAN REYNS

Voor het eerst sinds lang bib­ber­den be­leg­gers over de he­le we­reld. In Azië en op de Eu­ro­pe­se beur­zen is de angst al ve­le maan­den voel­baar, maar op Wall Street wa­ren be­leg­gers al lan­ge tijd niet meer her­in­nerd aan de mo­ge­lijk­heid dat koer­sen ook naar be­ne­den kun­nen gaan. En als ze zak­ken, kan het hard gaan.

De op­een­sta­pe­ling van zor­gen lok­te een ver­koop­golf uit. Twij­fel over de eco­no­mie door de han­dels­oor­log, uit­schui­vers in de zwak­ste groei­lan­den, schul­d­op­bouw over­al (voor­al Ita­lië en de VS) en een Ame­ri­kaan­se obli­ga­tie­ren­te die ruim bo­ven de 3 pro­cent klom. Be­leg­gers kij­ken al maan­den on­op­hou­de­lijk over hun schou­der, want ze we­ten ook dat de Ame­ri­kaan­se beurs niet eeu­wig kan klim­men. En plots liep het em­mer­tje met angst­zweet dus over.

Voor de twee­de week op rij gin­gen de Ame­ri­kaan­se beurs­in­di­ces die­per in het rood dan de Eu­ro­pe­se. Voor­al woens­dag was on­ge­woon, toen de eeu­wig klim­men­de Nas­daq met een snoek­duik van 4 pro­cent dui­de­lijk maak­te dat zelfs Ame­ri­kaan­se tech­no­lo­gie­aan­de­len niet on­kwets­baar zijn. Ook de uit gra­niet op­ge­trok­ken S&P 500 met al­le gro­te Ame­ri­kaan­se ster­aan­de­len ver­loor woens­dag 3,3 pro­cent. In­clu­sief de soft­wa­re­go­ril­la’s zo­als Mi­cro­soft (­5,4%) en Ap­ple, dat 4,6% la­ger don­der­de.

Heeft dat het beurs­kli­maat nu

Wall Street staat nog al­tijd op een be­hoor­lij­ke winst dit jaar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.