Tom Van As­broeck naar Is­ra­ël

De Standaard - - Sport -

Tom Van As­broeck (28) rijdt de vol­gen­de twee sei­zoe­nen bij Is­rael Cy­cling Aca­de­my, het pro­fes­si­o­neel con­ti­nen­taal team waar on­ze land­ge­noot Eric Van Lan­c­ker ploeg­lei­der is. Van As­broeck be­landt zo in het team waar­naar Ben Her­mans het voor­bije sei­zoen uit­week en dat net on­der de WorldTour koerst. Toch de­den ze dit jaar voor het eerst mee aan een gro­te ron­de, met de Gi­ros­tart in Je­ru­za­lem in mei. Vol­gend jaar wil de Is­ra­ë­li­sche ploeg in de Vlaam­se voor­jaars­klas­sie­kers mee op de voor­grond tre­den en daar­in krijgt Van As­broeck nu zijn ei­gen kan­sen.

Van As­broeck kreeg op 28 sep­tem­ber te ho­ren dat er bij Edu­ca­ti­on First­Dra­pac geen plaats meer was. Noch­tans kreeg hij bij aan­vang van de Vu­el­ta eind au­gus­tus de be­lof­te dat hij kon bij­te­ke­nen. (hc) Lo­ka­le hel­den, zo­als lok­ken de Gent­se toeschouwers. BENEDICT VANCLOOSTER GENT I De win­ter­se Gent­se Fees­ten. Zo be­ti­tel­de af­tre­dend sche­pen van Sport Re­sul Tap­maz de wie­ler­zes­daag­se bij de voor­stel­ling de­ze week in de raads­zaal van het Gent­se stad­huis. Rob Dis­cart, na­mens or­ga­ni­sa­tie­bu­reau Go­la­zo naast hem aan ta­fel, knik­te in­stem­mend. Net als hun zo­m­er­va­ri­ant bren­gen de ‘Gent­se Fees­ten’ in ’t Kuip­ke ie­der jaar op­nieuw veel volk op de been. ‘Op een drie­hon­derd­tal tri­bu­ne­tic­kets op woens­dag na en een be­perkt aan­tal mid­den­plein­tic­kets op zon­dag zijn we el­ke dag uit­ver­kocht. We mo­gen ruim 40.000 toeschouwers ver­wel­ko­men.’ Ver­vol­gens gaf Dis­cart het woord aan Bjorn Le­gein van de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij, die be­kend­maak­te dat het merk Lot­to nog min­stens tot en met 2020 de ti­tel­part­ner van de zes­daag­se blijft.

Nee, het zuur­stof­ge­brek waar de zes­daag­sen al ja­ren mee kam­pen, bracht in het Gent­se stad­huis nie­mand in adem­nood. Er is noch­tans wei­nig over­ge­ble­ven van het glo­rie­rij­ke ver­le­den van de­ze baan­sport­dis­ci­pli­ne, die bij­na 120 jaar ge­le­den in het be­roem­de Ma­di­son Squa­re Gar­den in New York voor het eerst in ploeg­vorm werd ver­re­den en op haar na­oor­log­se hoog­te­punt, in de ja­ren zes­tig, ruim twin­tig or­ga­ni­sa­ties tel­de. Van­daag is Gent een van de nog slechts zes win­ter­zes­daag­sen op de ka­len­der.

© belga

Ken­ny De Ke­te­le en Moreno De Pauw,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.