Rij­ke Ame­ri­kaan schenkt Brug­ge een Mem­ling

De Standaard - - Binnenland -

KUNST Al 55 jaar komt de rij­ke Ame­ri­kaan Jo­hn Wil­li­am Mid­den­dorf (96) bij­na el­ke len­te naar Brug­ge. Om thuis in Rho­de Is­land een beet­je Vlaan­de­ren te heb­ben, kocht hij in 2002 het por­tret van Fran­cis­co de Ro­jas, een schil­de­rij uit de vroe­ge pe­ri­o­de van Hans Mem­ling (1430-1494). Nu schenkt hij het aan de Brug­se mu­sea. ‘Het is de eer­ste maal dat wij zo’n be­lang­rij­ke gift krij­gen’, zegt di­rec­teur Till-Hol­ger Bor­chert. Mem­lings werk krijgt een vas­te plaats in het SintJans­hos­pi­taal­mu­se­um, naast zes an­de­re wer­ken van de mees­ter. Ove­ri­gens schenkt Mid­den­dorf ook al ja­ren kunst­wer­ken aan het Me­tro­po­li­tan Mu­se­um in New York. Zijn naam staat er tus­sen an­de­re mil­de schen­kers ge­bei­teld in de trap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.