KRUISWOORD

De Standaard - - Puzzels -

HORIZONTAA­L 1 af­sab­be­len. chef 2 naald­boom. bloem 3 en der­ge­lij­ke. wa­ter in Bel­gië. loof­boom 4 half­lang. wel­wil­lend 5 oos­ter­se leer­mees­ter. pe­tro­le­um 6 be­hoef­tig. ver­zen­ma­ker. gram 7 ont­slo­ten. Balt 8 hik bij het hui­len. door­een­men­gen VERTICAAL 1 sport­voor­zie­ning 2 Fran­se cou­tu­rier 3 idem. dui­vel 4 rij sol­da­ten. Griek­se let­ter 5 een ze­ke­re. der­rie 6 mis­lei­dend ui­ter­lijk 7 gods­dienst 8 plaats in Vlaan­de­ren. lid­woord 9 lui­aard. sein­schrift 10 toe­vluchts­oord. tij­de­lijk 11 al­leen 12 de voor­keur ge­ven

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.