BINAIRE PUZ­ZEL

De Standaard - - Puzzels -

In elk vak­je komt een 0 of een 1 te staan. Het aan­tal nul­len en enen is op el­ke re­gel ge­lijk en ner­gens staan meer dan twee nul­len of enen naast of on­der el­kaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.