Van deelt geld uit

De Standaard - - Strips -

De lock­down is ‘sla­ver­nij’ die wordt goed­ge­praat met ‘ver­zon­nen krom­me fei­ten’ van we­ten­schap­pers. Als een be­gin­nen­de in­flu­en­cer dat op In­st­agram zegt, krijgt hij een pu­blie­ke draai om de oren. Maar als Van Morrison – Sir Van Morrison – dat in een song­tekst giet, gaan men­sen on­ge­mak­ke­lijk in hun stoel schui­fe­len. De Noord-Ier­se mi­nis­ter van Ge­zond­heid houdt het op een af­keu­rend ‘we had­den be­ter van hem ver­wacht’. Morrison vol­hardt in de boos­heid, maar heeft nu wel be­loofd om de op­brengst van zijn an­ti­lock­down­pro­test­songs weg te schen­ken aan mu­zi­kan­ten in nood.

©

Sop­hia Lo­ren gaat ac­te­ren voor Net­flix. Jor­dan St­rauss/In­vi­si­on/ap

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.