Herfst­weer

De Standaard - - Televisie & Radio - (belga)

Van­daag ver­loopt de och­tend droog met op­kla­rin­gen, maar al vlug vol­gen er pe­ri­o­den met re­gen of bui­en. Na de mid­dag is het meest­al be­trok­ken en de neer­slag­kan­sen blij­ven hoog. Het kwik be­reikt ge­mid­deld 18 gra­den, maar aan zee en in de Ar­den­nen wordt het niet war­mer dan 14 gra­den. Er staat een ma­ti­ge tot vrij krach­ti­ge zuid­wes­ten­wind met wind­sto­ten tot 65 km/u. Van­avond val­len er nog en­ke­le bui­en, maar van­nacht gaan de dro­ge­re pe­ri­o­den over­heer­sen en zijn er ook wat meer op­kla­rin­gen. De mi­ni­ma lig­gen rond 8 gra­den en het gaat min­der hard waai­en.

Twee au­to­die­ven op­ge­pakt na ach­ter­vol­ging AN­DER­LECHT De lo­ka­le po­li­tie van de zo­ne Zen­ne­val­lei (Hal­le/ Beer­sel/Sint-Pie­ters-Leeuw heeft maan­dag­avond twee man­nen op­ge­pakt die op weg wa­ren met een ge­sto­len voer­tuig. De twee kon­den pas in­ge­re­kend wor­den na een ach­ter­vol­ging die leid­de tot in de Brus­sel­se ge­meen­te An­der­lecht.

Het was een pa­trouil­le in een ano­niem po­li­tie­voer­tuig die maan­dag­avond de ge­sto­len wa­gen, een BMW-3, op­merk­te in de Post­weg in Vle­zen­beek (Sint-Pie­ters-Leeuw) kort na­dat via de ra­dio was ge­vraagd om uit te kij­ken naar het voer­tuig. De agen­ten gin­gen de ge­sto­len wa­gen met­een ach­ter­na en vroe­gen bij­stand van een twee­de pa­trouil­le, maar de BMW-3 ver­snel­de en nam de vlucht.

De ach­ter­vol­ging leid­de tot in An­der­lecht, waar de twee in­zit­ten­den van de BMW het voer­tuig ach­ter­lie­ten en te voet ver­der vlucht­ten. De be­stuur­der werd snel in­ge­re­kend toen hij een twee­de po­li­tie­voer­tuig zag na­de­ren, ter­wijl de pas­sa­gier eerst nog pro­beer­de om zich in het struik­ge­was te ver­ber­gen en ver­vol­gens weg­liep. Ook hij werd een hon­derd­tal me­ter ver­der­op ge­ar­res­teerd.

De twee, 26 en 27 jaar oud, ble­ken il­le­gaal in het land en wer­den ter be­schik­king ge­steld van het par­ket.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.