Azi­a­tisch hoor­naars­nest ont­dekt en ver­wij­derd

De Standaard - - Regio Vlaams-Brabant - (belga)

LEU­VEN ‘Het is de eer­ste keer in Leu­ven, en bij uit­brei­ding in Oost-Bra­bant, dat we een Azi­a­tisch hoor­naars­nest ont­dek­ken’, zegt Jeroen Ver­vloes­sem van Leu­ving Bees. De brand­weer ruk­te gis­ter­avond uit om het nest te ver­wij­de­ren. Wat er uit­ein­de­lijk zal ge­beu­ren met de hoor­naars, moet nog be­slist wor­den.

‘En­ke­le we­ken ge­le­den heb ik de Azi­a­ti­sche hoor­naars voor de eer­ste keer ge­spot’, legt Ver­vloes­sem uit. ‘Een col­le­gaim­ker heeft ze daar­na ook ge­zien. We heb­ben dan ge­ke­ken in wel­ke rich­ting ze zijn ge­vlo­gen, en heb­ben wiek­pot­ten met lok­vloei­stof uit­ge­zet.’ Die pot­ten wer­den niet ge­bruikt als val, maar om de hoor­naars te lok­ken, en nog meer te kun­nen ob­ser­ve­ren. ‘Zo heb­ben we ze uit­ein­de­lijk kun­nen lo­ka­li­se­ren. Ze zit­ten in een boom op 25 me­ter hoog­te, in een tuin aan de Diest­sevest.’

De Azi­a­ti­sche hoor­naar is voor de mens niet ge­vaar­lij­ker dan een ge­wo­ne wesp, maar ziet er door haar groot­te wel im­pres­si­o­nant uit. Voor de bij­en­po­pu­la­tie vormt ze wel een ern­sti­ge be­drei­ging. ‘Als ze met veel zijn, kun­nen ze een bij­en­nest com­pleet ter­ro­ri­se­ren’, zegt Ver­vloes­sem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.