FAM en Cae­leste win­nen Leeuw van de Export

De Standaard - - Economie - (jir)

ONDERNEMEN De Vlaam­se over­heids­dienst Flan­ders In­vest­ment & Tra­de (FIT) heeft de jaar­lijk­se ‘Leeuw van de Export’ toe­ge­kend aan de tech­no­lo­gie­be­drij­ven FAM uit Kon­tich en Cae­leste uit Me­che­len. De ceo’s, Geert De Peu­ter van Cae­leste en Mark Van He­mel­rijk van FAM, kre­gen hun tro­fee gis­ter­avond uit­ge­reikt door de Vlaam­se mi­nis­ter-pre­si­dent, Jan Jam­bon, en Clai­re Til­le­kaerts, ge­de­le­geerd be­stuur­der van FIT.

De snij­ma­chi­ne­fa­bri­kant FAM won de ex­port­prijs bij de be­drij­ven met meer dan vijf­tig werk­ne­mers. Aan­van­ke­lijk ver­vaar­dig­de FAM voor­al oogst- en af­vul­ma­chi­nes, maar het aan­deel van de snij­ma­chi­nes in de om­zet is fel ge­groeid, dank­zij de po­pu­la­ri­teit van com­fort­voe­ding, zo­als diep­vries­pro­duc­ten, voor­ge­sne­den groen­ten in de ver­s­af­de­ling en kant-en­kla­re maal­tij­den.

Van­daag draai­en ruim 6.000 snij­ma­chi­nes van FAM in in­du­stri­ë­le voe­dings­be­drij­ven op al­le con­ti­nen­ten.

Bij de kmo’s tot vijf­tig werk­ne­mers is de ont­wik­ke­laar van beeld­sen­so­ren Cae­leste uit­ge­roe­pen tot win­naar. De sen­so­ren van Cae­leste vin­den hun weg voor­al naar klan­ten in de me­di­sche beeld­vor­ming en de ruim­te­vaart.

Het be­drijf ex­por­teert naar ver­re mark­ten als Chi­na, Ja­pan, Rus­land en de Ver­e­nig­de Sta­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.