Po­ten­ti­ë­le op­vol­ger naar RSC An­der­lecht

De Standaard - - Economie -

Jos Don­vil, be­stuur­der bij Bpost en ceo van het te­le­com­be­drijf Voo, wordt ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur bij voet­bal­club RSCA. De web­si­te van De Tijd meld­de gis­te­ren de ge­plan­de over­stap, Don­vil be­ves­tig­de de in­for­ma­tie aan de­ze krant. Don­vil werd ach­ter de scher­men ge­zien als mo­ge­lij­ke op­vol­ger van ceo Jean­Paul Van Aver­maet. Vo­rig jaar was hij ook een van de kan­di­da­ten om Koen Van Ger­ven op te vol­gen. Head­hun­ters­bu­reau Egon Ze­hn­der schoof hem naar vo­ren, maar een drie­tal be­stuurs­le­den van Bpost ver­de­dig­de met hand en tand de kan­di­da­tuur van Van Aver­maet. Als die straks als ceo moet ver­trek­ken van­we­ge het kar­tel­dos­sier, is Don­vil niet lan­ger kan­di­daat.

Jos Don­vil is door Wouter Van­den­hau­te, de voor­zit­ter van An­der­lecht, ge­vraagd als ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur. Hij zal er sa­men­wer­ken met ceo Ka­rel Van Eet­velt en start op 1 ok­to­ber. Hij kent de voet­bal­we­reld en is voor­zit­ter van een club in eer­ste pro­vin­ci­a­le. Hij had ge­te­kend als ceo van Zul­te Wa­re­gem, maar door een aan­deel­hou­ders­wis­sel ging dat niet door. Bij An­der­lecht zal hij de or­ga­ni­sa­tie op po­ten zet­ten in een po­ging de club zijn ou­de glo­rie te­rug te ge­ven. Don­vil blijft wel be­stuur­der bij Bpost. (pdd)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.