In 2017 nog meer fi­les dan in 2016

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

We ston­den het voor­bije jaar met z’n al­len nog va­ker in de fi­le dan in 2016. De fi­les wor­den niet al­leen lan­ger, ze tre­den ook steeds va­ker op bui­ten de spits­uren en op se­cun­dai­re we­gen. Dat be­sluit Tou­ring Mo­bi­lis uit zijn jaar­lijk­se fi­le­ba­ro­me­ter. De zwaar­ste fi­le­dag was 11 de­cem­ber, toen door he­vi­ge sneeuw­val de to­ta­le fi­le­leng­te op de Bel­gi­sche snel­we­gen rond 11u was op­ge­lo­pen tot 1.294 ki­lo­me­ter. “Re­gen en sneeuw heb­ben een gro­te im­pact op de fi­les, maar ook op an­de­re mo­men­ten ne­men de reis­tij­den toe door on­der meer flexi­be­le werk­uren”, al­dus Tou­ring Mo­bi­lis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.