Po­li­tie be­trapt Bul­gaar­se be­stuur­der met 3,6 pro­mil­le

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (iej)

In de vroe­ge maan­dag­och­tend zet­te de Ant­werp­se po­li­tie op ver­schil­len­de plaat­sen in de stad al­co­hol­con­tro­les op. Dat was het ge­val aan de Ou­de Leeu­wen­rui in het stads­cen­trum, in de Si­be­riastraat en op de Boom­se­steen­weg. Op die drie plaat­sen wer­den in to­taal 278 au­to­mo­bi­lis­ten aan een gron­di­ge con­tro­le on­der­wor­pen. De hoofd­vo­gel werd af­ge­scho­ten door een Bul­gaar die rond­reed met 3,6 pro­mil­le in het bloed.

21 be­stuur­ders re­den on­der in­vloed van al­co­hol, tien an­de­re be­stuur­ders wa­ren dan weer on­der in­vloed van drugs. Van die laat­sten werd het rij­be­wijs on­mid­del­lijk in­ge­trok­ken voor vijf­tien da­gen.

Voorts ble­ken drie chauf­feurs rond te rij­den zon­der rij­be­wijs en was één au­to niet ver­ze­kerd. Een an­de­re wa­gen werd in be­slag ge­no­men om­dat de be­stuur­der de boe­te van 1.260 eu­ro niet kon be­ta­len.

Daar­bo­ven­op in­de de po­li­tie 858 eu­ro aan open­staan­de boe­tes van bui­ten­lan­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.