Elek­tri­ci­teits­ka­bels ge­sto­len op werf

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (vdaa)

On­be­ken­den heb­ben in de nacht van vrij­dag op za­ter­dag twee bo­bij­nen met elek­tri­ci­teits­ka­bels ge­sto­len op een bouw­werf in de Hen­ri Van Heur­ck­straat. Daar be­vin­den zich op­slag­lo­ka­len voor aan­ne­mers, die er ma­te­ri­a­len stoc­ke­ren. Uit de­ze lo­ka­len ble­ken in­bre­kers twee bo­bij­nen met elek­tri­ci­teits­ka­bels van zo’n 500 me­ter te heb­ben ge­sto­len. Of er ver­der nog za­ken door de in­bre­kers wer­den buit­ge­maakt, moest nog ge­ïn­ven­ta­ri­seerd wor­den. De zaak wordt ver­der on­der­zocht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.